OTWARTE

PON.-PT.: 8:00 - 20:00 SOBOTA: 9.00 - 13.00

TELEFON

17 853-40-33, 602-383-911 dentar@op.pl, dentar2@op.pl

REJESTRACJA

Zarezerwuj termin on-line

Celem otrzymania pełnego cennika prosimy kontaktować się z nami przy użyciu formularza kontaktowego.

1 Wizyta edukacyjno-higienizacyjna (wybarwianie płytki/fluoryzacja ) 100/150zł
2 Badanie lekarskie z planowaniem leczenia/ z modelami 60/100/150zł
3 Porada lekarska/Badanie lekarskie/recepta z poradą 60zł
4.  Badanie radiologiczne RTG/RVG 35zł/35zł
5 Badanie tomograficzne 3D duże pole widzenia/małe pole widzenia 300/260zł

Badanie tomograficzne 3D duże pole widzenia dwa łuki (szczęka i żuchwa – 2 badania  400zł

6 Badanie radiologiczne Pantomogram/Cefalometr/Komplet 75/75/140zł
7 Znieczulenie komputerowe -THE WAND/zwykłe   50/30zł
1 Lakierowanie jednego zęba 50zł
2 Lakierowanie jednego łuku / Lapisowanie jednego łuku 100zł/60zł
3 Lakowanie jednego zęba
4 Lakowanie wszystkich szóstek
5 Wypełnienie w zębie mlecznym 90-110zł
6 Opatrunek leczniczy
7 Opatrunek przy obnażeniu miazgi
8 Opracowanie i wypełnienie na jednej powierzchni ( bez podkładu) 100zł
9 Opracowanie i wypełnienie na jednej powierzchni 150-200 zł
10 Opracowanie i wypełnienie na dwóch powierzchniach
11 Odbudowa MOD / Formówka ( bez gwarancji)
12 Wypełnienie z użyciem wkładu estetycznego 300-350zł
13 Wypełnienie z użyciem wkładu koronowo- korzeniowego metalowego/tymczasowe
14 Wypełnienie z użyciem wkładu okołomiazgowego
15 Korekta nawisów wypełnienia- Końcówka SYNEA 150zł
16 Użycie Aparatu z Ozonem PROZONE 60zł
1 Trepanacja zęba z zaopatrzeniem w opatrunek 100zł
2 Dewitalizacja miazgi zęba
3 Wypełnienie / kondensacja boczna ( jednego kanału) 250zł
4 Wypełnienie / kondensacja boczna ( dwóch kanałów)
5 Wypełnienie / kondensacja boczna ( trzech kanałów)
6 Powtórne leczenie kanałowe ( dopłata za każdy kanał)
7 Opracowanie mechaniczne kanału ( dopłata za każdy kanał)
8 Opracowanie i wypełnianie dodatkowego kanału
9 Leczenie zgorzeli ( za każdą wizytę do trzech) dopłata 100zł
10 Usunięcie złamanego narzędzia lub wkładu 200-400zł

Wybielanie

 1. Jednej szczęki/całości (metoda nakładkowa lub office’owa) 600-1100zł
 2. Pojedynczego zęba (dotyczy zębów martwych) za wizytę (do trzech) 100zł
 3. ICON – reminalizacja preparatem (1 ząb) 100zł

Usunięcie kamienia nazębnego (skaling + polishing)

 1. Cała jama ustna/w przypadku dwóch wizyt/Lekarz 150/180zł
 2. Piaskowanie/Usunięcie kamienia (Higienistka) 100zł
 3. Piaskowanie + skaling + fluoryzacja (Lekarz/Higiniestka)200zł
 4. Usunięcie kamienia + piaskowanie (Higiniestka) 160zł
 5. Instruktaż + polishing (Higienistka) 60zł

Szyny

 1. Szyna relaksacyjna, repozycyjna 400zł
 2. Szyna relaksacyjna NTI  400zł
 3. Ochraniacz dla sportowców 450zł

Sedacja wziewna

 1. Pierwsza wizyta z maseczką/następna wizyta
1 Uzupełnienie ubytku kości bez błony/z błoną 2000/3000 zł
2 EMDOGAIN  1800 zł
3 Założenie CHLOSITE (kieszonki dziąsłowe) Periimplantis  400zł
4 IMPLANTY SGS/BEGO/OSSTEM/DENTSPLY jednoczasowy//dwuczasowy  2000-3500zł
5 Planowanie komputerowe leczenia (SIMPLANT) 400zł
6 Szyna SIMPLANT 2000zł
7 Korona na implant Procera  1500zł
8 Korona na implant ZŁOTO 1500zł
9 Korona na implant STOP-CR-CO 1000zł
10 Łącznik indywidulany tytanowy
11 Łącznik estetyczny cyrkoniowy dopłata ( za punkt)/ induwidualny
12 Belka do protezy (za punkt) 1100zł
13

14.

Założenie śruby gojącej 200zł

Ponowne założenie implantu 1000zł

15.

16.

 Podniesienie dna zatoki z dojścia dolnego/bocznego 2000/3000zł

Mikroimplant ortodontyczny 800zł

1 Diagnostyka
Wizyta konsultacyjna bez wycisków diagnostycznych 100zł
Wizyta konsultacyjna z pobraniem wycisków na modele diagnostyczne 150zł
Omówienie analizy cefalometrycznych i planowanie leczenia 130zł
Modele i zgryz kontrolny 100zł
2 Aparat Stały
Założenie aparatu stałego standardowego (jeden łuk) 1750zł
Założenie aparatu z zamkami samoligaturującymi 2250zł
Założenie aparatu z zamkami kosmetycznymi ( polceranowymi lub szafirowymi) 2600zł
Wizyta kontrolna 120zł
Wizyta ze zmianą łuku 200zł
Wizyta ze zmianą łuku – łuk kosmetyczny 200zł
Naklejenie zamku metalowego 70zł
Naklejenie zamka porcelanowego 150zł
Zacementowanie pierścienia 70zł
Dodatkowe elementy aparatu stałego 80zł
Zdjęcie aparatu stałego 220zł
Aparaty TRANSFORCE (Transverce Expander Clarka, Saggital expander) 600zł
Rotator trzonowców 450zł
Ekspander podniebienny NPE2 (niklowo-tytanowy) 450zł
Aparat typu TWIN-FORCE 800zł
Dystylizator Carierre 700zł
Szyna Essix 200zł
Zderzak wargowy 400zł
TPA 200zł
GMD 700zł
3 Aparat Ruchomy
Aparat typy TWIN-BLOCK (dwuszczękowy) 950zł
Płytka Schwarza 550zł/600zł
Płytka Bowbeer 550zł
Aparat strzałkowy 580zł
Naprawa aparatu (po okresie rękojmi) 100-150zł
Dostosowanie dodtakowego elementu do aparatu 100-130zł
4 Retencja
Płytka retencyjna 400zł
Retainer dolny – podklejenie 400 zł

 

1 Badanie, konsultacja (obejmuje 1 rtg zębowe) 100zł
2 Resekcja korzenia
3 Chemisekcja, premolaryzacja
4 Plastyka wędzidełka wargi, języka 150 zł-300 zł
5 Zabieg płatowy 1000-1500zł
6 Plastyka tkanek miękkich (pod portetykę) 250zł
7 Plastyka kości (pod protetykę)
8 Sterowana regeneracja tkanek i/lub kości z membraną
9 Odbudowa kości po usunięciu zęba (za jeden zębodół) 1500zł
10 Usunięcie zmiany patologicznej 300zł + koszt badania
11 Usunięcia zęba jednokorzeniowego 100 zł
12 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 150-250 zł
13 Trudne usunięcie zęba (chirurgiczne) / z użyciem periotomów 250-400zł
14 Usunięcie chirurgiczne zęba z szyciem 350-500zł
15 Szycie jako zabieg samodzielny 150 zł
 1. Wycisk orientacyjny i planowanie leczenia protetycznego + model 150zł
 2. Wax-up, Mock-up za punkt 60zł

PROTEZA AKRYLOWA

 1. całkowita 800zł
 2. częściowa – powyżej 6 zębów 700zł
 3. od 3do 6 zębów 600zł
 4. mikroproteza do 2 zębów 450zł
 5. Do protezy wykonanej z IVOCAP dolicza się 100zł
 6. Proteza szkiletowa/szynoproteza 1600/1700zł
 7. Mikroproteza szkieletowa 1300zł
 8. Zatrzask BREDENT/CEKA/RHEIN/doliczyć należy ew. cenę licowania szkieletu 600zł

KORONA PROTETYCZNA

 1. korona tymczasowa (za jeden punkt) gabinet/pracownia 100/150zł
 2. lana metalowa
 3. lana licowana akrylem
 4. lana licowana kompozytem
 5. lana licowana ceromerem
 6. lana licowana porcelana/chromokobalt 800/900zł
 7. licowana szkłem fluoro-apatytowym
 8. złocenia paseczka w ceramice
 9. korona na złocie lana
 10. korona pełnoceramiczna w systemie Empress 1200zł
 11. Cyrkonium,Alumina/CADCAM 1200/1400zł

KORONA JEDNOLITA

 1. korona jednolita akrylowa długoczasowa 300zł
 2. kompozytowa 550zł
 3. ceromerowa 700zł
 4. porcelanowa 1300zł
 5. most klejony, szynowanie/metoda pośrednia – za punkt 550-900zł

LICÓWKI/WKŁADY/NAKŁADY

 1. ceromerowa/kompozytowa 700zł
 2. porcelanowa 1200zł
 3. w systemie CADCAM 1200zł
 4. Wkład koronowo-korzeniowy (na złocie cena * 2,5)

– pojedyńczy

– składany

NAPRAWY

 1. Podścielenie protezy 150zł
 2. ściąganie korony (mostu) za jeden punkt 100zł
 3. jeden element 100zł
 4. Korekta uzupełnień protetycznych (porcelanowych) z użyciem varolink II 150-250zł /pkt

FIZJOTERAPIA

 1. Użycie aparatu z Ozonem -PROZONE 60zł
 2. Laseroterapia za 3 wizyty 60-120 zł

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego